לאטמור מגוון רחב של מכשירים שמספקים מים חמים ללא הגבלה. המכשירים שמוצגים הם מכשירים שמותקנים לרוב בנקודת יציאת המים ועובדים אך ורק בזמן שזורמים המים.

מחממי המים מספקים מים חמים תמיד וללא הגבלה כל עוד ברז המים פתוח.